Schoolplein vergroenen

Een groene omgeving bevordert de gezondheid. Spelen in de natuur ontwikkelt kinderen op cognitief, lichamelijk en sociaal vlak. Een natuurlijk speelterrein biedt kinderen avontuur en uitdaging.